Beste Leden van Wijnsociëteit Oosterhout,

Het lijkt alweer lang geleden dat we zorgeloos en knus bij elkaar konden genieten van een presentatie over wijnen met het bijbehorende proeven. Dit gaat ook zeker weer terugkomen, maar nog niet dit najaar- en winterseizoen. Het virus is nog onder ons en de situatie en de daarbij genomen maatregelen wisselen in hoog tempo.

We hebben als bestuur besloten om, hoe jammer we dit ook vinden, toch te kiezen voor veiligheid. En we hopen erop dat er in april of mei medicijnen of een vaccin zal zijn en onze proeverijen wel weer veilig kunnen plaatsvinden. Er zal voor dit komende seizoen dan ook geen contributie gevraagd worden aan jullie, dus geen nota van de penningmeester en mocht het inderdaad weer mogelijk zijn volgend jaar april te starten, dan worden deze avonden nog verrekend met de bijdrage van het afgelopen seizoen.

Om toch elkaar te ontmoeten en met elkaar het glas te heffen willen we nog tweemaal voor dat definitief de herfst invalt, een terrasavond organiseren. Dus geen proeverij, wel lekkere wijnen, sommige met een verhaal van onze leden en daarbij wat lekker hapjes. Deze avonden staan gepland op woensdag 2 september en woensdag 30 september. Bij Chefz Proeflokaal.
Zo nodig truitje aan!  De kosten voor deze avonden zijn 25 euro. De hapjes worden uit de pot betaald.

Als er voldoende opkomst is voor de avond op 2 september om aan ons verplicht quotum te voldoen voor besluiten tijdens een ALV, willen we het 1e half uur graag besteden aan de ALV. De penningmeester zal voor die tijd de financiële jaarstukken opstellen en deze voorleggen aan de kascontrolecommissie. Deze krijgen jullie dan van te voren per mail toegezonden.

Het zou heel leuk zijn om jullie allen te zien op de 2e september! Natuurlijk op verantwoorde wijze in de buitenlucht op 1,5 m.

Ben je van plan om te komen, stuur dan even een email naar onze secretaris:

secretaris@wijnsocieteitoosterhout.nl

Susanne Voges
Namens het bestuur